Přihláška do kurzu

Kredity:
Účastním se v:
Snížená cena:
Příjmový doklad:
?
* tyto položky je nutné vyplnit
** přineste si sebou doklad potvrzující váš nárok na sníženou cenu (např. studentský průkaz)
?
?