Kurz Feldenkraisovy metody

26. 8. - 27. 8. 2023
Kurz probíhá pod vedením lektorky Feldenkraisovy metody paní Zuzana Frank z Německa.
Letošní kurz již proběhl
Cvičící paní

O metodě

U Feldenkraisovy metody (FM) není kladen důraz na samotný rozsah pohybu tak, jak jsme u cvičení zvyklí. Důležitý je v první řadě pocit, který tento pohyb v člověku vyvolává. Samotné cviky se provádí v mnoha variacích nezávisle na obtížnosti či pořadí, FM je proto vhodná pro všechny věkové kategorie včetné lidí s tělesným č i mentálním omezením.
FM čerpá z přesvědčení o harmonii těla a vytváří podmínky, v nichž se každý může naučit lehkost pohybu, víc o sobě, o svém těle, a zvýšit svou citlivost. Pozitivně ovlivňuje sebevědomí, sebevnímání a rozvíjí i schopnost rozpoznání jednotlivých fází běžných denních úkonů. Metoda nás navádí k vědomému nenásilnému pohybu, při kterém každý sám objevuje a zkouší , zda mu tento pohyb vyhovuje či nikoliv.
Tato změna v nastavení, kdy se samotný žák stává sám sobě učitelem, dává příležitost objevit úžasné možnosti nových prožitků, stát se zodpovědným za své tělo, a díky tomu svobodnějším člověkem. Metoda je pojmenována podle svého zakladatele Moshé Feldenkreise.
"Strávil jsem téměř 40 let tím, abych se nejprve sám naučil rozpoznat, jak co dělám. A potom naučit ostatní, jak si osvojit schopnost naučit se, jak vyhovět sám sobe. Poznat sama sebe se mi zdá být to nejdůležitější, co pro sebe může člověk udělat. Ale jak lze poznat sám sebe? Tím, že se naučí nedělat to, co se má, nýbrž to, co je jemu samotnému přiměřené. Nejsem zde proto, abych vám říkal, co máte dělat, jsem tu pouze proto, abych vám ukázal, že byste se mohli dozvědět, co vlastně děláte."

Moshé Feldenkrais

Důležité informace

Kredity

Kurz obdržel souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů ČR UNIFY k přidělení 8 kreditů do systému vzdělávání. Speciální potvrzení bude vydáváno po absolvování celého kurzu.

Co s sebou

Sebou podložku a kostičku případně něco jiného pod hlavu. V hlavní budově je k dispozici automat na nápoje a sušenky. V polední přestávce je možné pobývat jak v tělocvičně, tak venku za pěkného počasí. Před budovou je travnatá plocha a 5 min. chůze od budovy je přírodní rezervace Divoká Šárka.

Rozvrh cvičení

sobota a neděle:
10:00 - 11:00
11:30 - 12:30
14:30 - 15:30
16:00 - 17:00
V rozvrhu mohou být časové změny, které určuje lektorka.

Ubytování

FTVS má v areálu ubytovnu s pokoji o 4 - 6 lůžkách. Rezervace si můžete zajistit telefonicky na číslech 220 172 164 nebo 220 172 015 u pí. Švábové nebo pí. Kubínové, nebo e-mailem [email protected]. Nebo můžete využít nekterý z levnějších hotelů, nacházejících se nedaleko: hotel Skandinavia, tel: 235319104, [email protected] hostel Strahov, tel: 777283031, [email protected]

O lektorce

Paní Zuzana Frank se narodila v ČSSR v Praze. Ve svých 16 letech odešla se svými rodiči do Německé spolkové republiky, kde vystudovala obor rehabilitace. Studium ukončila v r. 1973, Feldenkraisovu metodu poznala až v r. 1981. V r. 1988 zakončila 4-letý trénink v intensivním kurzu Feldenkraisovy metody, jehož ředitelkou byla paní Chava Shelhav, dlouholetá asistentka Moshe Feldenkraise. V letech 1995-1999 byla paní Frank asistentkou paní Chavy Shelhav při výuce Feldenkraisovy metody v Německu. Paní Frank má vlastní praxi pro rehabilitaci a Feldenkraisovu metodu v Bamberku, kde také žije. Provádí individuální cvičení (funkční integraci), a kromě toho pořádá hodinové skupinové lekce a víkendové kurzy Feldenkraisovy metody pro zájemce v Bamberku a jeho okolí. Paní Zuzana pořádá v naší republice pravidelně jednou za rok intenzivní víkendové kursy již od r. 1990.Ve svém oboru a ve Feldenkraisově metodě se nepřetržitě vzdělává.

Jak jsem se dostala k Feldenkraisově metodě?

Již deset let jsem pracovala jako svědomitá, řádná fyzioterapeutka, stále jsem se dále vzdělávala a byla jsem se svou prací spokojená. Pak mě jednoho dne v roce 1981 kolegyně přemluvila k účasti na víkendu s Feldenkraisovou metodou ve Wiesbadenu, který vedl Franz Wurm, který byl přítelem Moshé Feldenkraise a také přeložil jeho knihy do němčiny. Neměla jsem ani nejmenší tušení, o co se vlastně jedná. V tělocvičně se sešlo 130 účastníků.
Způsob výuky pro mě byl zpočátku zcela nový a do jisté míry nepochopitelný. Musím přiznat, že tyto pohyby byly trochu nezvyklé, a zarazilo mě, proč učitel neříká, jak to má být „správně“, odkud mám já sama vědět, zda „správně“ cvičím. V průběhu dalšího učitelova verbálního vedení jsem začala postupně cítit a vnímat vztahy a souvislosti různých částí těla, pohyby se stávaly snazšími a přirozenějšími. A to jsem se vlastně naučila sama od sebe! Po tomto víkendu jsem se skvěle cítila nejen tělesně, ale byla jsem i vnitřně vyrovnanější a spokojená sama se sebou. Byl to velmi příjemný stav, který mi ještě po jistou dobu vydržel. To ve mně vzbudilo zvědavost a chtěla jsem se dozvědět víc. V každém případě mi v paměti utkvěl významný zážitek toho, že se mohu cítit dobře, aniž podávám nějaké vysoké výkony. Přání zopakovat si tuto zkušenost bylo na světě, ale kde se mohu učit dál? Nikdo tuto metodu neznal. Zhruba po roce jsem se doslechla, že se v Hamburku konají dvakrát ročně prodloužené víkendy, které vedou lidé, kteří si tuto metodu osvojili přímo u Moshé Feldenkraise v Tel Avivu, kde on žil. Od této chvíle jsem se stala pravidelnou účastnicí všech těchto intenzivních seminářů v Hamburku a poznala jsem se s Miriam Pfeffer, Miou Segal, Chavou Shelhav a Gaby Yaron, které se po smrti M. Feldenkraise staly akreditovanými trenérkami. Když Chava zahájila svůj první akreditovaný trénink v roce 1984 v Německu (Studiengesellschaft Neuss I.), přihlásila jsem se. Na počátku tohoto čtyřletého tréninku byl pro mě prioritou především můj vlastní vývoj, protože mi tento podivuhodný učební proces velmi vyhovoval a svědčil. A věděla jsem, že jednoznačně ovlivní kvalitu i mé další práce. Bylo to nejlepší rozhodnutí mého života.

Ceník

Cena: 3 300 Kč
Nelze se přihlásit pouze na část kurz. Zároveň platba musí proběhnout předem skrze bankovní převod v omezené době. Pokud se tak nestane, přihláška bude zrušena a místo uvolněno pro další zájemce.

Kurz nezahrnuje

Úrazové pojíštění účastníků, ubytování, stravování

Kontakt

Bára Uhlířová

728 263 053

Adresa konání kurzu

FTVS Hlavní budova
José Martího 269/31, Praha 6

Spojení MHD

Od stanice metra A - Nádraží Veleslavín kteroukoliv tramvají do stanice Nad Džbánem, nebo až do stanice Vokovická vozovna. FTVS se nachází mezi těmito stanicemi, při pohledu ve směru jízdy vlevo, velká žlutě zbarvená budova, v ulici José Martiho, souběžné s Evropskou.
© 2024 Adam Uhlíř